Młodzi posłowie z Jagiellończyka

  • Drukuj

1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, odbyła się w Warszawie XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży – w tym roku miało zaszczyt brać w niej udział aż czworo naszych uczniów – Ewa Gawłowska z klasy 1b, Damian Płucienniczak z klasy 2b, Albert Dąbrowski z klasy 2b i Patryk Kwiatkowski z klasy 2a.

Jagiellończyk był jedynym liceum w województwie łódzkim, z którego do Sejmu dostały się aż dwa zespoły uczniowskie (projekty rekrutacyjne realizowano w duetach). Tematem tegorocznej sesji były miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej społeczności. Tego właśnie dotyczyły rozbudowane i wartościowe przedsięwzięcia, realizowane wśród sieradzan przez naszych posłów, które, dzięki wysokim ocenom specjalistów z IPN, dały im możliwość reprezentowania całej polskiej młodzieży w tym szczególnym miejscu. Posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży podjęli uchwałę ws. miejsc pamięci, którą wcześniej sami przygotowali oraz do której zgłaszali liczne poprawki. Albert Dąbrowski, Damian Płucienniczak i Ewa Gawłowska wykazali się zaangażowaniem w przeforsowanie istotnej poprawki, zmieniającej ideę młodzieżowego parlamentu, zaś Patrykowi Kwiatkowskiemu udało się, jako jednemu z nielicznych, zabrać głos w dyskusji na sali obrad. Nasi posłowie debatowali rownież o systemie oświaty z minister edukacji narodowej Anną Zalewską, która zadeklarowała m.in. powołanie Rady Dzieci i Młodzieży jako stałego organu doradczego w Ministerstwie, a także znaczące zmiany w nauczaniu historii.

Czworo naszych posłów zgodnie przyznaje, że Sejm Dzieci i Młodzieży to więcej, niż ciekawe wydarzenie. To okazja do wykazania się aktywnością, zrobienia czegoś pożytecznego dla lokalnej społeczności, a także do dowiedzenia się wielu rzeczy niezbędnych do bycia świadomymi obywatelami, przez poznanie kulisów pracy Ustawodawcy.

Zachęcamy do brania przykładu z naszych młodych parlamentarzystów. XXIII Sejm Dzieci i Młodzieży już za rok!

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • gal40