Olimpiada Geograficzna

  • Drukuj

 

014Adrianna Janas i Dariusz Gogolewski – laureaci XLI Olimpiady Geograficznej

Centralne zawody XLI Olimpiady Geograficznej odbyły się w dniach 23-26 kwietnia 2015 roku w Krośnie.

Bogata formuła olimpiady sprawiła, iż uczniowie przez cztery dni pobytu mogli lepiej poznać region Beskidu Niskiego oraz zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z całej Polski.

Uczestnicy olimpiady w drugi dzień pobytu przystąpili do pisania testu składającego się z trzech niezależnych części. Zadania tego etapu obejmowały zarówno geografię fizyczną, jak i ekonomiczną. Pozytywne zaliczenie testu umożliwiło Adriannie Janas (klasa IIf) i Dariuszowi Gogolewskiemu (klasa If), przystąpienie do części ustnej olimpiady, składającej się z wypowiedzi ustnej na jeden z dwóch losowo wybranych tematów i rozwiązania quizu o procesach fizycznych zachodzących w środowisku geograficznym. W wyniku wysokiej oceny części pisemnej i ustnej przez jury Komitetu Głównego olimpiady, uczniowie uzyskali tytuł laureata XLI Olimpiady Geograficznej.

Zajęcia terenowe, które odbywają się podczas trwania zawodów centralnych umożliwiają młodym geografom zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. W tegorocznych zajęciach uczniowie korzystali z aplikacji oprogramowania GIS firmy Esri (autoryzowanego polskiego dystrybutora oprogramowania) zainstalowanego na udostępnionych im tabletach.

Mam nadzieję, iż ciekawa i bardzo bogata formuła zawodów okręgowych i centralnych Olimpiady Geograficznej zachęci wielu uczniów naszej szkoły do podjęcia trudu olimpijskiego.

Nagrodą dla najlepszych zawodników w następnej edycji Olimpiady Geograficznej jest zaszczyt reprezentowania naszego kraju na zawodach międzynarodowych w Pekinie.

Gratuluję Adzie i Darkowi świetnego wyniku, a pozostałych uczniów namawiam do brania przykładu z tegorocznych laureatów!

Danuta Kuchareczko – nauczyciel geografii