Damian Płucienniczak z klasy Ib - finalista XLI Olimpiady Historycznej

  • Drukuj

Damian PłucienniczakUczeń klasy Ib Damian Płucienniczak uzyskał tytuł finalisty XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Zawody etapu centralnego odbyły się w Gdańsku, w dniach 11-13 kwietnia 2015 r. i składały się z trzech części (praca pisemna na zadany temat, analiza materiałów źródłowych, e

gzamin ustny), w których najlepsi młodzi historycy wykazywali się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu jednej z sześciu specjalności, wybieranych już na etapie szkolnym spośród 5 głównych epok historycznych oraz dodatkowej kategorii: Parlamentaryzm w Polsce. Zasady Olimpiady określają, że wiedzę historyczną należy opanować na poziomie akademickim, z czego jest się skrupulatnie rozliczanym na kolejnych etapach.

Damian brał udział w Olimpiadzie Historycznej, w specjalności dziejów starożytnych – najdłuższej i w zgodnej opinii wielu naukowców najtrudniejszej z epok, ale jak sam finalista podkreśla, dla niego zdecydowanie najciekawszej. Już w eliminacjach okręgowych Damian zajął I miejsce w okręgu łódzkim (zdobył 100 % możliwych punktów), co dało mu przepustkę do finału bez dodatkowej kwalifikacji. Na etapie okręgowym wykazał się wiedzą z całego programu szkolnego z historii (zakres rozszerzony) i ze swojej specjalizacji. Podczas kilkudniowego pobytu w Gdańsku reprezentant I LO im. Kazimierza Jagiellończyka – jako jedyny w swojej specjalizacji starożytnej z okręgu łódzkiego, mierzył się z zadaniami tworzonymi i ocenianymi przez elitę historyków polskich. Dzięki uzyskanemu tytułowi finalisty (do najwyższego wyróżnienia, czyli tytułu laureata, zabrakło zaledwie kilku punktów) Damian  już w klasie pierwszej posiada zwolnienie z matury z historii (z wynikiem 100%) oraz wolny wstęp na wiele wydziałów historycznych oraz niektóre prawnicze na najlepszych uczelniach z pominięciem tradycyjnej rekrutacji.

Przez cały czas trwania Olimpiady z Damianem pracowała mgr Jolanta Porada.