Olimpiady

  • Drukuj

Rok szkolny 2020/2021

 

 

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
język polski i wiedza o kulturze
rok szkolny 2017/2018

Olimpiady przedmiotowe etap szkolny etap okręgowy etap centralny
Lp. Nazwa olimpiady Imię i nazwisko ucznia/ Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna Imię i nazwisko ucznia/ Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna Imię i nazwisko ucznia/ Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
1. Olimpiada Wiedzy o Mediach

1. Julia Knop 1b / Beata Kielek

2. Dawid Strzemieczny 2b / Beata Kielek

3. Arkadiusz Piechowiak 2c / Iwona Nowocień

4. Kinga Maciejewska 2c / Iwona Nowocień

1. Julia Knop 1b / Beata Kielek

2. Dawid Strzemieczny 2b / Beata Kielek

3. Arkadiusz Piechowiak 2c / Iwona Nowocień

4. Kinga Maciejewska 2c / Iwona Nowocień

1. Dawid Strzemieczny 2b / Beata Kielek - laureat IV edycji Olimpiady; otrzymał indeks na dziennikarstwo; (Dawid był także laureatem III edycji Olimpiady w roku szkolnym 2016/17, znajdując się w gronie dwunastu najlepszych uczniów w Polsce);

2. Julia Knop 1b / Beata Kielek

3. Kinga Maciejewska 2c / Iwona Nowocień

4. Arkadiusz Piechowiak 2c / Iwona Nowocień

2. XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

1. Magdalena Chudzik 3e / Beata Kielek

2. Ewa Gawłowska 3b / Magdalena Pacholik

1. Magdalena Chudzik 3e / Beata Kielek  
3. Olimpiada Artystyczna 1. Joanna Urbaniak 2a / Iwona Nowocień 1. Joanna Urbaniak 2a / Iwona Nowocień