Stypendia - 2013

  • Drukuj

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

 Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż 16 września 2013 r. (poniedziałek) rozpoczął się kolejny nabór Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014. Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku do dnia 30 września 2013 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00-18.00.

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem przyznawania i przekazywania” – http://www.stypendium.info.pl

Aktualnie obowiązujące formularze wraz z:

- Instrukcją wypełniania IPRE,

- Katalogiem wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014,

- Wykazem punktowanych konkursów, turniejów i olimpiad

zostały zamieszczone w http://www.stypendium.info.pl/node/337

 Przypominamy, że całą konieczną dokumentację ucznia (kandydata) należy złożyć najpóźniej do 27 września (piątek) do godziny 15.30 w sekretariacie szkoły. Wszystkie wnioski zostaną dostarczone (przez dyrektora szkoły, miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź) do Łodzi  w poniedziałek 30 września.  

 Gorąco zachęcamy do składania wniosków. Przypomnamy, że ubiegłoroczna edycja tego stypendium przyniosła Nam 16 stypendystów!