Przemek Stępniak - kolejny olimpijczyk z Jagiellończyka

  • Drukuj
 
Przemysław Stępniak nasz tegoroczny maturzysta z klasy 3f
został laureatemLV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.Uzyskał bardzo wysokie 8 miejsce w Polsce.
 
W dniach 15-16 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się finał centralny LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Przemek był jednym z 5 finalistów z okręgu łódzkiego i jako jedyny z tej piątki otrzymał w warszawskim finale tytuł laureata. 

Uzyskał w ten sposób zwolnienie z matury z Wiedzy o Społeczeństwie (automatycznie otrzymuje najwyższy wynik - 100% na poziomie rozszerzonym) i indeks Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał także nagrodę pieniężną (2000 zł), tablet i wycieczką do Brukseli.

 

Z Przemkiem pracuje  Pani Anna Szalewska -nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.  
 
Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym od 1991 r. organizuje Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki.

Dzięki hojności sponsorów Laureaci i Finaliści rokrocznie otrzymują liczne nagrody finansowe i rzeczowe. Najważniejszym jednakże uznaniem dla Laureatów Olimpiady są indeksy niemalwszystkich uniwersytetów w Polsce.

 
Przemek Stępniak został zaproszony do redakcji Naszego Radia. Poniżej podajemy link do wywiadu i artykułu.
http://www.nasze.fm/index.php?a=news&b=15044#kom
A my przypominamy zachęcamy do powtórnego przeczytania artykułu "Być jak Jezry Buzek", o wyjeździe, w któym Przemek odegrał dużą rolę ...
 
 Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.