Julia Przybyszewska została stypendystką Ministra Edukacji Narodowej

  • Drukuj
Z ogromną radością informuję, że uczennica I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, Julia Przybyszewska (klasa 3e) została tegoroczną stypendystką Ministra Edukacji Narodowej. Stosowną informację w tej sprawie otrzymaliśmy od Pani wizytator Marii Kowalskiej (Wydział Rozwoju Edukacji KO w Łodzi).  
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest prestiżowym wyróżnieniem, które otrzymują uczniowie za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
  • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej),
  • uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
W bieżącym roku szkolnym stypendium takie otrzyma 393 uczniów z całej Polski. 
Julia jest finalistką 40 i laureatką 41 Olimpiady Języka Niemieckiego. Odnosi również sukcesy w licznych konkursach językowych oraz o tematyce Unii Europejskiej. 
W województwie łódzkim stypendium Ministra Edukacji  Narodowej uzyskało 18 uczniów. W powiecie sieradzkim tylko Julia Przybyszewska.
Grzegorz Pietrucha 
dyrektor I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu