Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

  • Drukuj

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Natalia Maria Świniarska – uczennica klasy 2B została naszą tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium premiera to prestiżowa nagroda, przyznawana uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.
W roku szkolnym 2018/2019, w województwie łódzkim, wyróżnienie to przyznano 235 uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom odbyło się 13 marca 2019 r., o godzinie 13.00 w Auli Czerwonej Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  • prm