100 lecie urodzin Jana Pawła II

  • Drukuj

100. URODZINY KAROLA WOJTYŁY

„Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.”

(Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.)

Historia życia Karola Wojtyły to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku o wielkim wpływie na kształt dzisiejszego świata. Tym, co łączy wszystkie jego życiowe powołania jest humanistyczne przesłanie, pełne wiary w drugiego człowieka oraz przekonanie o potrzebie dialogu i porozumienia ponad różnicami kulturowymi i ideologicznymi. Jego fascynująca biografia dowodzi, że ludzkie życie może być zwyczajne w swej niezwykłości.

Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji przypadającej w 2020 roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły przygotowało szereg wydarzeń i projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych, które przybliżają bogaty dorobek papieża i pokazują jego aktualność wobec wyzwań i dylematów współczesności.

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami na stronach: 

https://jp2.tvp.pl/
(tu są wszystkie nagrania z jego pielgrzymek do Ojczyzny)

https://jp2online.pl/intro.html
(tu jest bardzo ciekawie przedstawiona biografia)

https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/94611,Polecamy-Jan-Pawel-II.html
(materiały IPN-u na jego temat)

https://krakow.ipn.gov.pl/download/82/423042/18maja2020setnarocznicaurodzinswJanaPawlaII.pdf
(plakat)

diecezja.pl

centrumjp2.pl