Harmonogram egzaminu 2021

  • Drukuj

Terminy główne - 2021

 

Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Egzaminy ustne odbywają się jedynie w szkołach, w których uczniowie zadeklarowali dodatkowo chęć przystąpienia do takiego egzaminu z uwagi  na wymagania zagranicznych uczelni wyższych.

termin glowny

 

Czas trwania egzaminów w poszczególnych częściach

czas

 

Terminy dodatkowe - 2021

termin dod