I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Zadanie Data pełna Dzień
tygodnia
Miesiąc Rok
1 Rada Pedagogiczna przygotowująca rok szkolny 2022/23 9:30 2022-08-30 wtorek sierpień 2022
2 Termin wypełniania dzienników lekcyjnych przez wychowawców do godz. 16:00 2022-09-01

 

czwartek

 

wrzesień 2022
3 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 Klasy II ,III, IV godz.11.30

Klasy I

godz. 9.30

2022-09-01

 

czwartek

 

wrzesień

 

2022

 

4 Spotkanie informacyjno – organizacyjne dla rodziców uczniów klas I z dyrektorem szkoły

 

Zebrania rodziców klas I- IV Wybory do Rad Oddziałowych, Rady Rodziców i Komitetu Studniówkowego.

 

godz.17:00

 

 

godz.17.30

2022-09-12

 

 poniedziałek

 

wrzesień

 

2022

 

5 Rada Pedagogiczna zatwierdzająca Plan Pracy Szkoły godz.16:00 2022-09-13 wtorek wrzesień 2022
6 Złożenie dokumentacji szkolnej na rok szkolny 2022/2023. Plany pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych, ocenianie przedmiotowe. do godz. 12:00 2022-09-13 wtorek wrzesień 2022
7 Złożenie deklaracji maturalnych przez kl. IV. Imienne potwierdzenie otrzymania deklaracji przez ucznia do dnia 2022-09-30 czwartek piątek 2022
8 Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 2022-10-14 piątek październik 2022
9 Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 2022-11-11 piątek listopad 2022
10 Zebrania z rodzicami (wywiadówka śródokresowa) z rodzicami uczniów klas I-IV godz.17:00 2022 -11-17 czwartek listopad 2022
11 Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów (dokonanie wpisów w dzienniku elektronicznym) i rodziców (wychowawcy) o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych do 2022-12-12 poniedziałek grudzień 2022
12 Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów (dokonanie wpisów w dzienniku elektronicznym) i rodziców (wychowawcy) o przewidywanych ocenach śródrocznych 

 

do 2022-12-22

 

 

czwartek grudzień 2022
13 Poinformowanie uczniów przez nauczycieli o ostatecznej ocenie śródrocznej z poszczególnych przedmiotów – dokonanie wpisu w dzienniku do 2023-01-10

 

wtorek styczeń 2023
14 Zimowa przerwa świąteczna od

 

do

 2022-12-23

 

2022-12-31

piątek

 

sobota

 

grudzień

 

2022

15 Uroczystość Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 2023-01-06 piątek styczeń 2023
16 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna uczniów godz.15:30 2023-01-13 piątek styczeń 2023
17 Zebrania z rodzicami (wywiadówka okresowa) z rodzicami uczniów klas I-IV Poinformowanie o sukcesach edukacyjnych uczniów i ocenach śródrocznych

 

godz.17:00 2023-02-02 czwartek styczeń 2023
18 Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły

w I okresie

godz.15:30 2023-01-30 poniedziałek styczeń 2023
19 Ferie zimowe od

do

2023-01-16

2023-01-29

poniedziałek niedziela styczeń 2023
20 “Studniówka” 2023-02-04 sobota luty 2023
21 Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych przez uczniów klas III do 2023-02-07 wtorek luty 2023
22 Poinformowanie uczniów klas IV przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach niedostatecznych do 2023-03-29 środa marzec 2023
23 Wiosenna przerwa świąteczna od

do

2023-04-06

2023-04-11

czwartek

wtorek

kwiecień 2023
24 Poinformowanie uczniów klas IV przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach końcowych z zachowania i poszczególnych przedmiotów do 2023-04-05 środa kwiecień 2023
25 Poinformowanie uczniów klas IV przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów o ostatecznej ocenie rocznej z zachowania i poszczególnych przedmiotów w dniu 2023-04-21 piątek kwiecień 2023
27 Zebrania z rodzicami (wywiadówki śródokresowe) z rodzicami uczniów klas I, II i III w dniu 2023-04-20 czwartek kwiecień 2023
28 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa uczniów klas IV oraz przedstawienie procedur maturalnych w dniu 2023-04-26 środa kwiecień 2023
29 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły w dniu 2023-04-28 piątek kwiecień 2023
30 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

w dniu 2023-05-02 wtorek maj 2023
31 Pisemny egzamin maturalny w dniach 2023-05-04

2023-05-22

czwartek

poniedziałek

maj 2023
32 Poinformowanie uczniów klas I i II, III przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach niedostatecznych do 2023-05-23 wtorek maj 2023
33 Egzamin maturalny w terminie dodatkowym w dniach 2023-06-01

2023-06-16

czwartek

piątek

czerwiec 2023
34 Poinformowanie uczniów klas I i II, III przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów o przewidywanej ocenie rocznej z zachowania i poszczególnych przedmiotów do 2023-05-30 wtorek maj 2023
35 Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniu 2023-06-08 czwartek czerwiec 2023
36 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych w dniu 2023-06-09 piątek czerwiec 2023
37 Poinformowanie uczniów klas I i II, III przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów o ostatecznej ocenie rocznej z zachowania i poszczególnych przedmiotów do 2023-06-15 czwartek czerwiec 2023
38 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna uczniów klas I i II, III w dniu 2023-06-20 wtorek czerwiec 2023
39 Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2022/2023 w dniu 2023-06-22 czwartek czerwiec 2023
40 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w dniu

 

2022-06-21

2022-06-22

środa

czwartek

czerwiec 2023
41 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w dniu 2022-06-23 piątek czerwiec 2023
42 Nabór do klas I czerwiec/lipiec 2023
43 Ferie letnie od

do

2023-06-24

2022-08-31

sobota

środa

czerwiec/lipiec/sierpień 2023
44 Rozdanie świadectw maturalnych w dniu 2023-07-07 piątek lipiec 2023
45 Egzamin maturalny pisemny w terminie poprawkowym

Egzamin maturalny ustny w terminie poprawkowym

w dniu 2023-08-22

2023-08-21

wtorek

poniedziałek

sierpień 2023
46 Zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynające nowy rok szkolny 2023/2024 w dniu 2023-08-29 wtorek sierpień 2023
47 Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego w dniu 2023-09-08 piątek wrzesień 2023

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo
#Szczepimysię

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


 

Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Powrót na początek strony
Przejdź do treści