I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu 

w roku szkolnym 2023/2024 

Lp. 

Zadanie  Data pełna  Dzień
tygodnia 
Miesiąc 

Rok 

1  Rada Pedagogiczna przygotowująca rok szkolny 2023/2024  9:00  2023-08-29  wtorek  sierpień  2023 
2  Rada Pedagogiczna   9.30  2023-09-01  piątek  wrzesień  2023 
3  Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024  9.00 

Klasy I i IV 

      10.30 

Klasy II i III 

(spotkanie w klasach) 

2023-09-04 

 

poniedziałek 

 

wrzesień 

 

2023 

 

4  Zebrania rodziców klas  I- IV .

Wybory do Rad Oddziałowych, Rady Rodziców i Komitetu Studniówkowego. 

 

 

17:00-klasy I (hol/ 17.20w klasach) 

17.30-klasy II-III (hol/17.45 w klasach 

17.45-klasyIV 

18.45- komitet studniówkowy sala nr 218 

2023-09-12 

 

wtorek   wrzesień 

 

2023 

 

5  Złożenie dokumentacji szkolnej na rok szkolny 2023/2024.

Plany pracy zespołów przedmiotowych                i zadaniowych, ocenianie przedmiotowe. 

do godz.12.00  2023-09-14  czwartek  wrzesień  2023 
6  Rada Pedagogiczna zatwierdzająca Plan Pracy Szkoły  15.30  2023-09-14  czwartek  wrzesień  2023 
7  Złożenie deklaracji maturalnych przez kl. IV. Imienne potwierdzenie otrzymania deklaracji przez ucznia  do dnia  2023-10-02  poniedziałek  październik  2023 
8  Dzień Edukacji Narodowej   w dniu  2023-10-14  sobota  październik  2023 
9 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych            (za 11.11.2023r.) 

w dniu  2023-11-02  czwartek  listopad  2023 
10  Narodowe Święto Niepodległości  w dniu  2023-11-11  sobota  listopad  2023 
11  Zebrania z rodzicami uczniów klas I-IV (wywiadówka śródokresowa)   17:00  2023 -11-16  czwartek  listopad  2023 
12  Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów (dokonanie wpisów w dzienniku elektronicznym)                 i rodziców (wychowawcy)                     o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych  do  2023-12-08  piątek  grudzień  2023 
13  Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów (dokonanie wpisów w dzienniku elektronicznym)                 i rodziców (wychowawcy)                     o przewidywanych ocenach śródrocznych  do   2023-12-15  piątek   grudzień   2023 
14  Poinformowanie uczniów przez nauczycieli              o ostatecznej ocenie śródrocznej z poszczególnych przedmiotów-dokonanie wpisu w dzienniku  do  2023-12-22  piątek  grudzień  2023 
15  Zimowa przerwa świąteczna  od 

do 

2023-12-23 

 2023-12-31 

sobota  grudzień          2023 
16  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych   

(za 06.01.2024r.) 

 

w dniu  2024-01-02  wtorek  styczeń          2024 
17  Rada Pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna uczniów  15.30  2024-01-05  piątek  styczeń  2024 
18  Uroczystość Trzech Króli   w dniu  2024-01-06  sobota  styczeń  2024 
19  Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I okresie roku szkolnego 2023/2024  15.30  2024-01-09  wtorek  styczeń  2024 
20 

Zebrania z rodzicami (wywiadówka okresowa ) uczniów klas I-IV. Poinformowanie o sukcesach edukacyjnych uczniów i ocenach śródrocznych 

 

17:00  2024-01-11  czwartek  styczeń  2024 
21  Ferie zimowe  od 

do 

2024-01-29 

2024-02-11 

  Styczeń/ 

luty 

2024 
22  “Studniówka”      w dniu  2024-02-03  sobota  luty  2024 
23  Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych przez uczniów klas IV  do  2024-02-07  środa  luty  2024 
24  Poinformowanie uczniów klas IV przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  do  2024-03-27  środa  marzec  2024 
25  Wiosenna przerwa świąteczna  od 

do 

2024-03-28 

2024-04-02 

  marzec/kwiecień  2024 
26  Poinformowanie uczniów klas IV przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach końcowych z zachowania i poszczególnych przedmiotów  do  2024-04-03  środa  kwiecień  2024 
27  Zebrania z rodzicami (wywiadówki śródokresowe) uczniów klas I, II i III  17.00  2024-04-18  czwartek  kwiecień  2024 
28  Poinformowanie uczniów klas IV przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i rodziców przez wychowawców o końcowych ocenach z zachowania i poszczególnych przedmiotów  do  2023-04-19  piątek  kwiecień  2024 
29   Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna           i końcowa uczniów klas IV oraz przedstawienie procedur maturalnych  15.30  2024-04-24  środa  kwiecień  2024 
30  Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły 

w dniu  2024-04-26  piątek  kwiecień  2024 
31  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

w dniu  2024-05-02  czwartek  maj  2024 
32  Pisemny egzamin maturalny  w dniach  2024-05-07 

2024-05-24 

  maj  2024 
33  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w dniach  2024-05-07 

2024-05-08 

2024-05-09 

2024-05-13 

wtorek 

środa  

czwartek 

poniedziałek 

maj   
34  Poinformowanie uczniów klas I, II i III przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów
i rodziców przez wychowawców
o przewidywanych ocenach niedostatecznych 
do  2024-05-20  poniedziałek  maj  2024 
35  Poinformowanie uczniów klas I, II i III przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów                     o przewidywanej ocenie rocznej z zachowania     

 i poszczególnych przedmiotów 

do  2024-05-27  poniedziałek  maj  2024 
36  Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w dniu  2024-05-30  czwartek  maj  2024 
37  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w dniu  2024-05-31  piątek  maj  2024 
38  Egzamin maturalny w terminie dodatkowym  w dniach  2024-06-03 

2024-06-17 

  czerwiec  2024 
39  Poinformowanie uczniów klas I, II, III przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów                     o ostatecznej ocenie rocznej z zachowania         i poszczególnych przedmiotów  do  2024-06-13  czwartek  czerwiec  2024 
40  Rada Pedagogiczna– klasyfikacja roczna uczniów klas I, II, III  15.30  2024-06-17  poniedziałek  czerwiec  2024 
41  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych  w dniu 

 

2024-06-19 

2024-06-20 

środa/ czwartek  czerwiec  2024 
42  Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2023/2024  15.30  2024-06-20  czwartek  czerwiec  2024 
43  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024  w dniu  2024-06-21  piątek  czerwiec  2024 
44  Nabór do klas I        czerwiec/
lipiec 
2024 
45  Ferie letnie  od 

do 

2024-06-21 

2024-08-31 

  czerwiec/ 

lipiec/ 

sierpień 

2024 
46  Rozdanie świadectw maturalnych  w dniu  2024-07-09  wtorek  lipiec  2024 

 

 

47  Egzamin maturalny pisemny w terminie poprawkowym 

Egzamin maturalny ustny w terminie poprawkowym 

w dniu  2024-08-20 

2024-08-22 

wtorek 

czwartek 

 

sierpień  2024 
48   Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny 2024/2025  9.00  2024-08-29  czwartek  sierpień  2024 
49  Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego  w dniu  2024-09-10  wtorek  wrzesień  2024 

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO 

Narodowy


Program Profilaktyczny

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning

 

INFORMACJA

W dniu 18.04.2024 roku tj. czwartek o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami (wywiadówka).

   

Wykaz sal , w których odbędą się spotkania  wywieszony będzie w dniu wywiadówki na tablicy  ogłoszeń.

 

Przejdź do treści