I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Informacje o szkole

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w RANKINGACH

Od lat jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów i i edukujących ich nauczycieli.

2022 liceum srebro

Tytuł: ”Srebrnej szkoły”,obliguje nas do coraz większych starań o rozwój intelektualny uczniów. Chcemy, aby nasza placówka zawsze mogła pochwalić się dobrym dialogiem pomiędzy uczniem a nauczycielem. Dbamy o wspieranie ambicji i marzeń naszej młodzieży w myśl idei, że w swoim życiu uczeń jest sterem – szkoła to statek, który ma go zabrać tam gdzie pragnie. Od lat skutecznie dążymy do umożliwienia naszym absolwentom uzyskania dobrych wyników maturalnych i przyswojenia wiedzy, które są przepustką na wymarzone uczelnie.
Z dumą i wzruszeniem słuchamy o sukcesach i spełnionych pragnieniach młodzieży, która kiedyś razem z nami zdobywała szczyty edukacyjnych wyżyn.

Aktywnie uczestniczymy w wielu projektach mających poszerzać horyzonty uczniów i przygotowywać ich do edukacji w szkole wyższej. Nasza młodzież bierze udział w zajęciach na politechnikach, obcuje z kulturą m. in. podczas wyjazdów do teatrów, poznaje świat dzięki międzynarodowym projektom. Jednak przede wszystkim ku przyszłości wciąż kroczy nasza szkoła, która szuka coraz to nowszych sposobów na sprostanie edukacyjnym potrzebom młodego Europejczyka.

Nie zamierzamy spoczywać na laurach. Każdy sukces to dodatkowy powód do cięższej pracy w czynieniu naszej placówki jeszcze lepszą. Jesteśmy prawdziwą szkoła XXI wieku i chcemy dobrze wyprawić naszych absolwentów w ich przyszłe życie. Dlatego drodzy gimnazjaliści, teraz, gdy stoicie przed życiowym, niezwykle trudnym dla Was wyborem, zapraszamy abyście stali się częścią naszej szkolnej wspólnoty i u nas budowali swoją przyszłość.

A oto krótki spacer po wynikach naszej szkoły w rankingach
portalu „Perspektywy” oraz „liceapolskie 4.0”

rok szkolny  2019-2020

Na stronie www.perspektywy.pl, o godzinie 00:00, 9 stycznia 2020 r., a na oficjalnej gali w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w samo południe podane zostały wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka
zajęło w rankingach następujące miejsca:

131 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 (na 1000 szkół w Polsce)

127 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2020

 11 miejsce w Rankingu Wojewódzkim Liceów – Łódzkie 2020

Gratulujemy całej społeczności szkolnej, bo wspólny trud nas wszystkich: dyrekcji, nauczycieli i uczniów przyniósł efekty, z których możemy być dumni.

Zasady ogólne Rankingu

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2019 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Uwaga: danych o liczbie laureatów i finalistów (nie prosiliśmy o ich nazwiska) nie otrzymaliśmy od Olimpiady Zawodowej „Buduj z pasją”, Olimpiady Medialnej i Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Dane o tych olimpiadach pozyskiwaliśmy dzięki informacjom uzyskanym bezpośrednio w szkołach, jednak mogą one być niepełne i nie uwzględniać wszystkich sukcesów.

Metodologia

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Sukcesy w olimpiadach 25%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 55 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 oraz 20 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. W każdej z dwóch pierwszych grup wskaźnik obliczany jest jako liczba laureatów z wagą dwa plus liczba finalistów. Suma tych dwóch elementów mnożona jest przez pierwiastek z liczby olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. W przypadku olimpiad międzynarodowych pod uwagę brana jest suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich odnoszone są do liczby uczniów w szkole.

Matura z  przedmiotów obowiązkowych   30%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych. Podobnie jak w roku ubiegłym, w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej oraz matury zdawanej na arkuszach niestandardowych. Maturzyści zdający maturę na arkuszach niestandardowych nie są uwzględniani zarówno w wynikach średnich szkoły, jak i w liczbie absolwentów.

Matura z  przedmiotów dodatkowych 45%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Źródło: perspektywy.pl

rok szkolny 2018-2019

I Liceum Ogólnokształcące w Rankingu Liceów Ogólnokształcących  „Perspektywy 2019” zajmuje 229 miejsce,
z pozostałych liceów sieradzkich jedno znajduje się na 560 pozycji, a pozostałe poza listą.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – link

I Liceum Ogólnokształcące w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących  „Perspektywy 2019” zajmuje 227 miejsce, z pozostałych liceów sieradzkich żadne nie mieści się w tabeli 300 najlepszych szkół w Polsce.

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących – link

I Liceum Ogólnokształcące w Rankingu  Liceów Ogólnokształcących w województwie łódzkim  zajmuje 20 miejsce,
z pozostałych liceów sieradzkich jedno zajmuje 43, pozostałe są poza tabelą.

Ranking Liceów 2019 – ŁÓDZKIE – link


Poniżej wyniki edukacyjne naszego liceum przedstawione na portalu liceapolskie4.0

liceapolskie2018

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO


 

Narodowy


 

 

 

 

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Przejdź do treści