I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Chronologiczny zapis wydarzeń

1260 – Pierwsza wzmianka o szkole w Sieradzu.
1407 – Ustalono byt szkoły miejskiej.
1567 – Na wiecu zwołanym przez burmistrza społeczeństwo Sieradza opodatkowało się na rzecz utrzymania szkoły.
1625 – Informacja o istnieniu gimnazjum w Sieradzu.
1773 – Przypuszczalna data powstania Szkoły Wydziałowej, którą prowadzili Dominikanie.

1833 – „Ustawa tymczasowa” przekształca szkołę, powołując do życia rządową Szkołę Obwodową w Sieradzu.
1837 – Szkoła otrzymuje nazwę: Szkoła Powiatowa w Sieradzu.
1852 – Nowa nazwa szkoły: Szkoła Powiatowa Filologiczna w Sieradzu.
1869 – Zamknięcie szkoły rządowej.
1872 – Komitet złożony z Obywateli m. Sieradza powołuje do życia szkołę prywatną, którą częściowo subsydiują władze miejskie Miasta Sieradza.
1903 – Progimnazjum Filologiczne Męskie prowadzi Czesław Bagieński.
1907 – Prowadzenie szkoły przejmuje Polska Macierz Szkolna.
1907 – Zamknięcie szkoły, powstanie Zarządu Szkoły 4-klasowej męskiej w Sieradzu, który prowadzi szkołę nadal.
1915 – Szkoła zostaje przekształcona w 5-cioklasowe Koedukacyjne Gimnazjum Filologiczne.
1921 – Zawiązanie Komitetu Budowy Gimnazjum.
1922 – Szkoła przekształca się na pełną szkołę średnią pod nazwą Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne w Sieradzu.
1925 – Pierwszy egzamin dojrzałości.
1926 – Oddano do użytku nowy budynek szkoły przy ulicy Żwirki i Wigury.
1928 – Ponownie prowadzenie szkoły przejmuje Polska Macierz Szkolna.
1939 – Szkoła zostaje zamknięta przez okupanta. Rozstrzelano dyrektora Stefana Stawarza Szczyrzyckiego, nauczyciela Franciszka Piotrowicza i ucznia Jakuba Gałkę.
1945 – W czasie działań wojennych zostaje poważnie uszkodzony budynek szkolny.
1945 – Upaństwowienie szkoły. 15 marca uroczyste otwarcie pierwszego po przerwie wojennej roku szkolnego.
1947 – Uczniowie szkoły fundują sztandar szkolny.
1959 – Zostaje oddana do użytku nowa sala gimnastyczna.
1965 – Szkoła otrzymuje dyplom od Miejskiej Rady Narodowej „Zasłużony dla Miasta Sieradza”.
1966 – Sztandar Przechodni SFOS przychodzi na własność szkoły wraz ze „Złotą Odznaką” SFOS.
1968 – Nadanie szkole imienia i oddania rozbudowanej szkoły.
1970 – Odznaczenie szkoły za „Zasługi dla rozwoju Ziemi Łódzkiej”.
1973 – 11 grudnia delegacja szkoły uczestniczy w Zjeździe 49 najstarszych szkół w Polsce. Minister Oświaty i Wychowania nadał medal Komisji Edukacji Narodowej.
1978 – Powołanie Zespołu Szkół Nr 3 w skład którego weszło Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu i Centrum Kształcenia Ustawicznego.
1980 – Ufundowanie sztandaru i nadanie imienia „Bohaterów Września” szkolnemu szczepowi HSPS.
1980 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 35 rocznicy rozpoczęcia nauki po wojnie.
1985– Otrzymanie odznaki „Za Zasługi dla Województwa Sieradzkiego”.
1986 – Odznaczenie szkoły pamiątkowym medalem z okazji 850-lecia Sieradza.
1986 – Przyznanie przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie, medalu pamiątkowego dla naszej szkoły.
1987 – Przyznanie przez Ligę Obrony Kraju medalu dla szkoły.
1990 – Uroczyste otwarcie Izby Tradycji Szkoły z okazji 40-lecia rozpoczęcia nauki po wojnie.
1991 – Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka stało się ponownie samodzielną jednostką oświatową.

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo
#Szczepimysię

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


 

Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Powrót na początek strony
Przejdź do treści