I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Chronologiczny zapis wydarzeń

1260 – Pierwsza wzmianka o szkole w Sieradzu.
1407 – Ustalono byt szkoły miejskiej.
1567 – Na wiecu zwołanym przez burmistrza społeczeństwo Sieradza opodatkowało się na rzecz utrzymania szkoły.
1625 – Informacja o istnieniu gimnazjum w Sieradzu.
1773 – Przypuszczalna data powstania Szkoły Wydziałowej, którą prowadzili Dominikanie.

1833 – „Ustawa tymczasowa” przekształca szkołę, powołując do życia rządową Szkołę Obwodową w Sieradzu.
1837 – Szkoła otrzymuje nazwę: Szkoła Powiatowa w Sieradzu.
1852 – Nowa nazwa szkoły: Szkoła Powiatowa Filologiczna w Sieradzu.
1869 – Zamknięcie szkoły rządowej.
1872 – Komitet złożony z Obywateli m. Sieradza powołuje do życia szkołę prywatną, którą częściowo subsydiują władze miejskie Miasta Sieradza.
1903 – Progimnazjum Filologiczne Męskie prowadzi Czesław Bagieński.
1907 – Prowadzenie szkoły przejmuje Polska Macierz Szkolna.
1907 – Zamknięcie szkoły, powstanie Zarządu Szkoły 4-klasowej męskiej w Sieradzu, który prowadzi szkołę nadal.
1915 – Szkoła zostaje przekształcona w 5-cioklasowe Koedukacyjne Gimnazjum Filologiczne.
1921 – Zawiązanie Komitetu Budowy Gimnazjum.
1922 – Szkoła przekształca się na pełną szkołę średnią pod nazwą Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne w Sieradzu.
1925 – Pierwszy egzamin dojrzałości.
1926 – Oddano do użytku nowy budynek szkoły przy ulicy Żwirki i Wigury.
1928 – Ponownie prowadzenie szkoły przejmuje Polska Macierz Szkolna.
1939 – Szkoła zostaje zamknięta przez okupanta. Rozstrzelano dyrektora Stefana Stawarza Szczyrzyckiego, nauczyciela Franciszka Piotrowicza i ucznia Jakuba Gałkę.
1945 – W czasie działań wojennych zostaje poważnie uszkodzony budynek szkolny.
1945 – Upaństwowienie szkoły. 15 marca uroczyste otwarcie pierwszego po przerwie wojennej roku szkolnego.
1947 – Uczniowie szkoły fundują sztandar szkolny.
1959 – Zostaje oddana do użytku nowa sala gimnastyczna.
1965 – Szkoła otrzymuje dyplom od Miejskiej Rady Narodowej „Zasłużony dla Miasta Sieradza”.
1966 – Sztandar Przechodni SFOS przychodzi na własność szkoły wraz ze „Złotą Odznaką” SFOS.
1968 – Nadanie szkole imienia i oddania rozbudowanej szkoły.
1970 – Odznaczenie szkoły za „Zasługi dla rozwoju Ziemi Łódzkiej”.
1973 – 11 grudnia delegacja szkoły uczestniczy w Zjeździe 49 najstarszych szkół w Polsce. Minister Oświaty i Wychowania nadał medal Komisji Edukacji Narodowej.
1978 – Powołanie Zespołu Szkół Nr 3 w skład którego weszło Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu i Centrum Kształcenia Ustawicznego.
1980 – Ufundowanie sztandaru i nadanie imienia „Bohaterów Września” szkolnemu szczepowi HSPS.
1980 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 35 rocznicy rozpoczęcia nauki po wojnie.
1985– Otrzymanie odznaki „Za Zasługi dla Województwa Sieradzkiego”.
1986 – Odznaczenie szkoły pamiątkowym medalem z okazji 850-lecia Sieradza.
1986 – Przyznanie przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie, medalu pamiątkowego dla naszej szkoły.
1987 – Przyznanie przez Ligę Obrony Kraju medalu dla szkoły.
1990 – Uroczyste otwarcie Izby Tradycji Szkoły z okazji 40-lecia rozpoczęcia nauki po wojnie.
1991 – Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka stało się ponownie samodzielną jednostką oświatową.

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO


 

Narodowy


 

 

 

 

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Przejdź do treści