I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuowaliśmy realizację programów edukacyjnych, których celem jest promocja zdrowia.

W bieżącym roku szkolnym kontynuowaliśmy realizację następujących programów edukacyjnych, których celem jest promocja zdrowia:

 

Charakterystyka programu “Wybierz życie – pierwszy krok”

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuowaliśmy realizację programu, który dotyczy profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV. Program adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

W naszej szkole Program został rozszerzony o dodatkowe działania, których celem jest m.in. profilaktyka nowotworów piersi.

Co wpłynęło na decyzję szkoły o przystąpieniu do programu w roku szkolnym 2020//2021, a następnie na decyzję o kontynuacji tych działań w kolejnych latach?

Przede wszystkim przekonanie, że program przyczyni się do umacniania zdrowia kobiet.

Wiedza o zagrożeniu rakiem szyjki macicy i powodującym go wirusie HPV nie jest szeroko rozpowszechniona w naszym społeczeństwie.

 

Cele Programu:

· Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów.

· Kształtowanie świadomości zdrowotnej młodzieży w zakresie roli profilaktyki wtórnej i pierwotnej raka szyjki macicy.

· Motywowanie młodzieży do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku oraz wpływanie na zachowania zdrowotne rodziców i opiekunów, a zwłaszcza wzrost zainteresowania badaniami profilaktycznymi (na przykład badaniami cytologicznymi).

 

Charakterystyka programu “Znamię! Znam je?”

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęliśmy realizację programu, który dotyczy profilaktyki czerniaka i kontynuowaliśmy realizację w bieżącym roku szkolnym. Program jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Co wpłynęło na decyzję szkoły o przystąpieniu do tego programu? Przede wszystkim świadomość o rosnącym zagrożeniu zachorowaniem na czerniaka w związku z nadchodzącymi wakacjami i zdecydowanie większą ekspozycją na promieniowanie UV.

Wiedza o zagrożeniu czerniakiem jest wciąż słabo rozpowszechniona w naszym społeczeństwie.

Cele programu:

· Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka;

· Zapoznanie z zasadami profilaktyki w tym zakresie i prostymi metodami rozpoznawania znamion, które powinny skłonić nas do konsultacji z dermatologiem;

· Uświadomienie wartości odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.

 

Charakterystyka programu “Podstępne WZW”

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęliśmy również realizację programu, który dotyczy profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby. Także ten Program realizowaliśmy w bieżącym roku szkolnym. Program jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Co sprawiło, że szkoła przystąpiła również do tego do programu? Tak, jak w przypadku pozostałych programów, przede wszystkim słabo rozpowszechniona wiedza na temat sposobów zarażenia wirusami powodującymi choroby tak ważnego narządu, jakim jest wątroba.

Cele programu:

· Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HAV, HBV, HCV;

· Pobudzenie do refleksji nad tym czy prawidłowo ukształtowały się nasze zachowania zdrowotne.

 

W ramach projektu “Promocja zdrowia” podjęliśmy działania, które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, dlatego zamierzamy wziąć udział w kolejnych edycjach każdego z trzech realizowanych w bieżącym roku szkolnym programów. Prawie 98% młodzieży uznało te program za potrzebne.

Zachęcaliśmy uczestników zajęć do tego, aby zapoznali z założeniami i z treścią programów swoich bliskich oraz tych rówieśników, którzy nie mieli jeszcze okazji uczestniczyć

w poszczególnych programach. W tym roku szkolnym działaniami edukacyjnymi objęta była stosunkowo liczna grupa. W bieżącym roku szkolnym: w programie “Wybierz życie – pierwszy krok” uczestniczyło 8 klas, zaś w programach “Znamię! Znam je?” oraz “Podstępne WZW” po 11 klas.

 

Podsumowanie programu i wnioski programu edukacyjnego ,,Podstępne WZW”

Uczniowie, po przeprowadzonych zajęciach, potrafią wymienić najczęstsze objawy zakażeń wirusami wywołującymi poszczególne typy WZW i szczególne czynniki ryzyka zakażeń tymi wirusami.

Realizacja programu znacząco przyczyniła się do kształtowania postaw prozdrowotnych młodzieży i przekonania o potrzebie podejmowania działań profilaktycznych ograniczających ryzyko zakażenia wirusami HAV, HBV oraz HCV.

Uczniowie wyrażali przekonanie o potrzebie dzielenia się w swoim środowisku (rodzina, rówieśnicy) zdobytą w ramach Programu wiedzą.

Realizację programu warto kontynuować w kolejnych latach.

 

Podsumowanie programu i wnioski ,,Wybierz życie. Pierwszy krok’’

Uczniowie, dzięki przeprowadzonym zajęciom, potrafią wskazać czynniki zwiększające ryzyko rozwoju raka szyjki macicy.

Uczniowie, po przeprowadzonych zajęciach, potrafią wymienić objawy zakażenia wirusem HPV oraz objawy raka szyjki macicy.

Realizacja programu znacząco przyczyniła się do kształtowania postaw prozdrowotnych młodzieży i przekonania o potrzebie podejmowania działań profilaktycznych ograniczających ryzyko zakażenia wirusem HPV i ryzyko rozwoju raka szyjki macicy.

Uczniowie wyrażali przekonanie o potrzebie dzielenia się w swoim środowisku (rodzina, rówieśnicy) zdobytą w ramach Programu wiedzą.

Uczennice wykazywały szczególne zainteresowanie informacjami dotyczącymi pierwszej wizyty u ginekologa.

Realizowany program uświadomił młodzieży skalę i wagę problemu, jakim są zakażenia wirusem HPV.

 

Podsumowanie programu i wnioski ,,Znamię. Znam Je’’

Uczniowie, dzięki przeprowadzonym zajęciom, potrafią wskazać czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwór skóry.

Uczniowie, po przeprowadzonych zajęciach, potrafią rozpoznać zmiany skórne, które koniecznie trzeba konsultować z dermatologiem.

Realizacja programu znacząco przyczyniła się do kształtowania postaw prozdrowotnych młodzieży i przekonania o potrzebie regularnej samokontroli znamion i pieprzyków. Uczniowie doszli do wniosku, że warto fotografować zmiany skórne i porównywać ich stan po miesiącu lub dwóch.

Uczniowie wyrażali przekonanie o potrzebie dzielenia się w swoim środowisku (rodzina, rówieśnicy) zdobytą w ramach Programu wiedzą.

Realizowany program uświadomił młodzieży skalę i wagę problemu, bowiem w ostatnich latach rośnie zachorowalność na nowotwory skóry.

 

Realizację wszystkich wymienionych Programów warto kontynuować w następnych latach.

 

Realizacja programu ,,Wybierz życie. Pierwszy krok’’ i programu „Podstępne WZW” została rozszerzona dodatkowo o udział uczniów w Olimpiadzie, której celem jest m. in. promocja zdrowia:

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

Światowy Dzień Walki z AIDS to święto obchodzone od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. Co roku, 1 grudnia świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. W tym roku, 1 grudnia w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS.

Do etapu wojewódzkiego tej Olimpiady zakwalifikowało się pięć osób z naszej szkoły:

· Weronika Szymala z klasy 4c

· Dawid Jankowski z klasy 4c

· Natalia Wyrwas z klasy 2c

· Aleksandra Chmielewska z klasy 2c

· Anna Walczak z klasy 2c

Uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru na temat wirusów HIV oraz choroby AIDS, WZW typu B, WZW typu C oraz HPV.

Wszyscy uczestnicy z naszej szkoły uzyskali wysokie wyniki, a w szczególności:

Dawid Jankowski zdobył wyróżnienie.

Uczniowie zdobyli nagrody rzeczowe i pieniężne (smartband, słuchawki bezprzewodowe oraz inne drobne gadżety, koszulki, butelki z filtrem oraz kalendarze).

 

Inne komunikaty i ogłoszenia

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „MŁODZI TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ. ZADBAJMY O ICH DOBROSTAN”

Czytaj więcej »

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO


 

Narodowy


 

 

 

 

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Przejdź do treści