I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Wykład pt. Związki i zależności w środowisku geograficznym na przykładzie Nowej Zelandii

Po rocznej przerwie wracamy do wtorkowych wykładów/prelekcji dla uczniów, na chwilę obecną w postaci zdalnej.  

Rozpoczynamy cykl od geograficznej podróży do Nowej Zelandii, w którą zabierze nas Pani Prof. Elżbieta Szkurłat. Wykład pt. Związki i zależności w środowisku geograficznym na przykładzie Nowej Zelandii odbędzie się w najbliższy wtorek – 26.10.2021 r., początek o godzinie 17.00, za pośrednictwem platformy Teams.

Link do spotkania poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJkYmJhMjQtYjExYi00MWYxLWFhODYtZjk1ZjJhZGRlMThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%224c6cfdfd-2461-44dd-8be0-78bff89734b7%22%7d

Inne komunikaty i ogłoszenia

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO 

Narodowy


Program Profilaktyczny

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Przejdź do treści