I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Młodzi dla ziemi-Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro”!

W związku z realizacją przez Szkołę projektu ponadnarodowej mobilności uczniów, ogłaszamy rozpoczęcie naboru do pierwszego wyjazdu edukacyjnego do Grecji w ramach inicjatywy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury!

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji znajdziecie pod linkiem:  https://lojagiellonczyk.pl/o-szkole/projekty/projekt-pmu-2021-2022//

Ponadnarodowa mobilność w Sieradzu

Przypominamy, iż projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego blisko dwutygodniowego wyjazdu do Grecji. Podczas mobilności uczestnicy współpracować będą z młodzieżą ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują wielojęzyczne profesjonalne blogi – strony www podejmujące tematykę ochrony środowiska naturalnego czy odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

Dlaczego warto wziąć w udział w projekcie?

Powodów jest tak wiele, że moglibyśmy wymieniać je bez końca! Wśród celów projektu znalazło się wzmocnienie kompetencji kluczowych. Dzięki innowacyjnemu programowi projektu uczestnicy nauczą się projektować i tworzyć strony internetowe zgodnie z najlepszymi standardami. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim, a codzienny kontakt z rówieśnikami z Grecji dodatkowo zwiększy korzyść – zwiększenie znajomości zagranicznego języka oraz biegłości i pewności siebie w posługiwaniu się nim. Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których uczniowie poznają niezwykłą Riwierę Olimpijską.

Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Projekt został podzielony na dwie mobilności. Pierwsza mobilność planowana jest na okres od 14.11.2021r. do 26.11.2021r. roku, druga na wiosnę 2022. W ramach pierwszego wyjazdu weźmie udział 17 uczniów oraz dwóch nauczycieli naszej Szkoły.  Do udziału w naborze zapraszamy uczniów z klas II i III liceum ogólnokształcącego (uczniowie klas I mogą również składać zgłoszenia, ale będą brani pod uwagę w ewentualnej rekrutacji uzupełniającej przy braku chętnych z klas II i III). Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 17 osób oraz lista rezerwowa (2 osoby) – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.

Co będzie brane pod uwagę? Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów, w tym za średnią ocen z ostatniego roku, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans. Uwaga! Zakłada się, że minimalny poziom znajomości języka angielskiego wśród uczestników to B1 ze względu na komfortowy udział w zajęciach. Przed mobilnością zostanie przeprowadzone przygotowanie językowe, więc nie należy się tego jednak obawiać.

Jak można aplikować?

Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Prosimy o dokładne  zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione.

Finansowanie

Inicjatywa „Młodzi dla ziemi-Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Ważne terminy

  • 25 października 2021 r. godz. 8:00– rozpoczęcie rekrutacji
  • 27 października 2021 r. godz. 10:00– zakończenie zbierania aplikacji
  • 28 października 2021 r. godz. 10:00– publikacja listy wstępnej
  • 29 października 2021 r. godz. 10:00 – czas na ewentualne odwołania
  • 29 października 2021 r. godz. 14:00– publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. dyrektor J. Królikowską lub p. wicedyrektorem Piotrem Bakowiczem.

 

foto wprowadzające: PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów

Inne komunikaty i ogłoszenia

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO 

Narodowy


Program Profilaktyczny

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Przejdź do treści