I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Projekt PMU – 2021-2022

Projekt PMU – „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro”

O projekcie

Ponadnarodowa mobilność uczniów w „Jagiellończyku”:

zwiększamy kompetencje w trosce o planetę!

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu przystąpiło do realizacji projektu „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro”, finansowanego ze środków europejskich. W jego ramach przeprowadzone zostaną dwa wyjazdu uczniowskie do Grecji, podczas których będziemy zwiększać kompetencje cyfrowe oraz wiedzę o działaniach proekologicznych.

Inicjatywa „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” (2020-1-PMU-3275) prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Ze środków europejskich szkoła pozyskała 246 576,00 PLN.

Szkołą partnerską, w której zrealizowane zostaną mobilności, jest 4th General Lyceum of Katerini. W ramach projektu przeprowadzimy dwa wyjazdy edukacyjne, łącznie dla 33 uczniów. Tematyka mobilności skupia się na działaniach ekologicznych w skali mikro i makro: od jednostki po rozwiązania na poziomie regionalnym. Segregacja i ponowne wykorzystanie odpadów, odnawialne źródła energii, instytucjonalne formy ochrony przyrody i rola bogactwa naturalnego w rozwoju turystyki, rolnictwa oraz gospodarki – to zagadnienia, które uczniowie będą opracowywać w formie interaktywnej strony www. Językiem zajęć będzie angielski, a dodatkowo młodzież pracować będzie w międzynarodowych zespołach, dzięki czemu udział w projekcie w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia poziomu wielojęzyczności. Dodatkowo, uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie, przeprowadzenie oraz zrelacjonowanie debaty oksfordzkiej związanej z tematyką ekologii.

Pierwsza mobilność odbędzie się już jesienią bieżącego roku. Do udziału w inicjatywie zapraszamy uczniów wszystkich klas II i III w szkole. Uczestnicy wyłonieni zostaną na podstawie rekrutacji, której dokładne zasady przedstawimy wkrótce. Wyjazd obejmie 14 dni, w trakcie których 10 dni przeznaczone zostanie na zajęcia merytoryczne, a 2 na realizację programu kulturowego. Wśród wycieczek i animacji nie zabraknie atrakcji związanych z poznawaniem dziedzictwa naturalnego Riwiery Olimpijskiej, ale uczestnicy będą mieli okazję odkryć również najpiękniejsze zabytki Grecji, jak kompleks Meteory czy miasteczko Stary Pantaleimon. Wyjazd jest dla uczniów bezpłatny.

Zachęcamy do śledzenia serwisu naszej szkoły oraz profilu na Facebooku, gdzie będziemy na bieżąco informować o kolejnych etapach projektu.

Rekrutacja

Mobilność 2 – od 03 kwietnia 2022r. do 15 kwietnia 2022r.

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Karta zgłoszenia ucznia do mobilności
 3. Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia
 4. Instrukcja wypełniania zgłoszeń
 5. Wzór umowy z uczestnikiem projektu
 6. Harmonogram II mobilności

Lista uczniów wstępnie zakwalifikowanych do II mobilności w dn. 03.04 – 15.04. 2022r. – nabór główny

Mobilność 1 – od 14 listopada 2021r. – do 26 listopada 2021r.

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Karta zgłoszenia ucznia do mobilności
 3. Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia
 4. Instrukcja wypełniania zgłoszeń
 5. Wzór umowy z uczestnikiem projektu
 6. Harmonogram I mobilności

Lista uczniów wstępnie zakwalifikowanych do I mobilności w dn. 14.11 – 26.11. 2021r.

Lista uczniów ostatecznie zakwalifikowanych do I mobilności w dn. 14.11 – 26.11. 2021r.

 

Plakat informacyjny

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO


 

Narodowy


 

 

 

 

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Przejdź do treści