I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Platon, Eurypides, Tales, Heraklit nie są nam obcy!

W naszym liceum trwa innowacja pedagogiczna Filozofia starożytna z elementami języka greckiego. Właśnie zakończył się pierwszy moduł, który polegał na wprowadzaniu elementów języka Homera (greki klasycznej) i trwał od początku roku szkolnego do 1 kwietnia. Od teraz pierwszoklasiści będą zgłębiać tajniki greki nowożytnej, wykorzystując wiedzę zgromadzoną przez ostatnich 7 miesięcy, wszak obydwa te języki wykazują wiele podobieństw!

Zajęcia ze starogreckiego były możliwe dzięki patronatowi Koła Naukowego Klasyków UAM nad naszą innowacją. Głównym celem spotkań było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy z zakresu greckiej gramatyki i leksyki oraz korzystanie z dostępnych pomocy glottodydaktycznych, które umożliwiają obcowanie ze starogreckimi terminami czy sentencjami filozofów w oryginale. Zanim jednak uczniowie z IB przystąpili do nauki alfabetu, odbyli wprowadzające zajęcia, które miały odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto uczyć się martwego języka. Dowiedzieli się, że w doskonały sposób rozwija to logiczne i krytyczne myślenie, uczy dyscypliny i kreatywności. Te umiejętności są w dzisiejszym świecie przecież bardzo potrzebne. Zmotywowani licealiści rozpoczęli szlifowanie znajomości greckiego alfabetu, zdając sobie szybko sprawę, jak wiele liter i ich nazw znają już z lekcji matematyki czy fizyki. Początkowym lekcjom towarzyszyły ćwiczenia z głośnego czytania greckich słów i pisania w tym alfabecie. Niemałą radość sprawiło zapisanie w nim własnych imion. Potem można było przejść do poznania tajników greckiej fleksji. Jako że odmiana wyrazów w tym języku jest bardzo rozbudowana, na naszych lekcjach skupiono się na podstawowej odmianie rzeczownika, przymiotnika, rodzajnika i czasownika. To zminimalizowało nakład pracy pamięciowej uczniów, ale pozwoliło już na czytanie i tłumaczenie nieskomplikowanych starogreckich zdań. Aby poznać specyfikę budowy tego języka, tłumaczono także zdania z języka polskiego na grekę. Praca z tradycyjnym i wirtualnym słownikiem podczas odczytywania kolejnych sentencji filozofów greckich była zajęciem na tyle atrakcyjnym dla uczniów, że zajęła większą część tego modułu innowacji. Atrakcyjność można było uzyskać także za pomocą wprowadzenia elementu kompetytywnego do zajęć. Osoby, które najlepiej lub najszybciej rozszyfrowały antyczną mądrość jakiegoś Hellena, były nagradzane punktami i ocenami za aktywność. Nasze helleńskie spotkania urozmaiciły także różne interaktywne gry i quizy w aplikacjach edukacyjnych, przeprowadzane z wykorzystaniem smartfonów i tablicy interaktywnej. Uczniowie mieli szansę poznać takie postaci, jak Platon, Eurypides, Tales, Heraklit nie z perspektywy przydługich podręcznikowych opracowań, lecz z perspektywy bezpośredniego z nimi „spotkania”, obcując ze słowami ich autorstwa w ich oryginalnym brzmieniu. Powodzeniem cieszyła się także głośna lektura Nowego Testamentu, bo przecież to także tekst zapisany w języku starogreckim.

Moduł pierwszy zakończył się podwójnymi zajęciami, dla których wspólnym mianownikiem były greckie źródła muzyki i liryki. Uczniowie mieli okazję poznać leżącą u podstaw tych artystycznych dziedzin właściwą im istotę, która bardzo różni się od współczesnego ich rozumienia, choć w znaczący sposób pomaga właśnie zrozumieć wiele zachodzących w nich współcześnie zjawisk. Uczniowie spotkali się z pasjonatami rekonstrukcji greckiej muzyki, grali na rekonstruowanych lirach, jakimi miała posługiwać się sama Safona (barbitosy) i śpiewali chórem najstarszy, zachowany w całości, grecki utwór muzyczny – epitafium Seikilosa

Inne komunikaty i ogłoszenia

Kultywowanie tradycji świątecznych

Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest wciąż żywo kultywowana. Wciąż jednak święcimy pokarmy, malujemy pisanki, zanosimy palemki do kościołów i oblewamy się wodą w Lany Poniedziałek. Niektóre zwyczaje i tradycje wielkanocne przetrwały do dzisiaj.

Czytaj więcej »

KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW:)

W piątek 24 marca nasi uczniowie: Jakub Balcerzak (1e), Amelia Kuras (1c) oraz Kacper Rybka (4c) brali udział w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” organizowanych przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Czytaj więcej »

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo
#Szczepimysię

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


 

Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Powrót na początek strony
Przejdź do treści