I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Młodzi dla ziemi-Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro”! – II mobilność

W związku z realizacją przez Szkołę projektu ponadnarodowej mobilności uczniów, ogłaszamy rozpoczęcie naboru do drugiego wyjazdu edukacyjnego do Grecji w ramach inicjatywy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury!

Ponadnarodowa mobilność w Sieradzu

Przypominamy, iż projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego blisko dwutygodniowego wyjazdu do Grecji. Podczas mobilności uczestnicy współpracować będą z młodzieżą ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują wielojęzyczne profesjonalne blogi – strony www podejmujące tematykę ochrony środowiska naturalnego czy odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

Dlaczego warto wziąć w udział w projekcie?

Powodów jest tak wiele, że moglibyśmy wymieniać je bez końca! 😊 Wśród celów projektu znalazło się wzmocnienie kompetencji kluczowych. Dzięki innowacyjnemu programowi projektu uczestnicy nauczą się projektować i tworzyć strony internetowe zgodnie z najlepszymi standardami. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim, a codzienny kontakt z rówieśnikami z Grecji dodatkowo zwiększy korzyść – zwiększenie znajomości zagranicznego języka oraz biegłości i pewności siebie w posługiwaniu się nim. Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których uczniowie poznają niezwykłą Riwierę Olimpijską.

Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Projekt został podzielony na dwie mobilności. Pierwsza mobilność odbyła się od 14.11.2021r. do 26.11.2021r. roku, druga zaplanowana jest na okres od 03.04.2022r. do 15.04.2022r. W ramach drugiego wyjazdu weźmie udział 15 uczniów oraz dwóch nauczycieli naszej Szkoły.  Do udziału w naborze zapraszamy uczniów z klas II i III liceum ogólnokształcącego (uczniowie klas I mogą również składać zgłoszenia, ale będą brani pod uwagę w ewentualnej rekrutacji uzupełniającej przy braku chętnych z klas II i III). Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 15 osób oraz lista rezerwowa (2 osoby) – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.

Co będzie brane pod uwagę? Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów, w tym za średnią ocen z ostatniego roku, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans. Uwaga! Zakłada się, że minimalny poziom znajomości języka angielskiego wśród uczestników to B1 ze względu na komfortowy udział w zajęciach. Przed mobilnością zostanie przeprowadzone przygotowanie językowe, więc nie należy się tego jednak obawiać.

Jak można aplikować?

Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione.

Finansowanie

Inicjatywa „Młodzi dla ziemi-Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Ważne terminy

07 marca 2022r. godz. 8:00– rozpoczęcie rekrutacji

11 marca 2022r .godz. 10:00– zakończenie zbierania aplikacji

14 marca 2022r. godz. 10:00– publikacja listy wstępnej

15 marca 2022r. godz. 12:00 – czas na ewentualne odwołania

15 marca 2022r. godz. 16:00– publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

Regulamin i potrzebne dokumenty rekrutacyjne znajdują się tu: Projekt PMU – 2021-2022 – I LO w Sieradzu (lojagiellonczyk.pl)

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. dyrektor J. Królikowską

Inne komunikaty i ogłoszenia

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO 

Narodowy


Program Profilaktyczny

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning

 

INFORMACJA

W dniu 18.04.2024 roku tj. czwartek o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami (wywiadówka).

   

Wykaz sal , w których odbędą się spotkania  wywieszony będzie w dniu wywiadówki na tablicy  ogłoszeń.

 

Przejdź do treści